Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Publikacja pod tytułem „Esencja Człowieczeństwa”

15.03.2010  Publikacja „Esencja Człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja” pod naukową redakcją prof. Haliny Romanowskiej – Łakomy a w niej referat „Intuicja jako wymiar człowieczeństwa” Antoniego Przechrzty.Wydawnictwo Eneteia.

„Rola intuicji w procesie twórczym”. Publikacja jest wydana przez wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia „2010. Książka zawiera analizy fenomenu człowieczeństwa jako problemu interdyscyplinarnego. Autorzy rozważają m.in. takie kwestie, jak subiektywny i ponadczasowy wymiar człowieczeństwa, człowiek represywny, ja transcendentne, ja aksjologiczne, potrzeba metafizyki, fundamenty kultury europejskiej. Studiują problemy rozwoju duchowego i kultury masowej, globalnych wzorców konsumpcji, wykluczenia cyfrowego i odczłowieczenia, tematykę urban fantasy oraz zagrożeń ze strony systemu totalitarnego, jak też zagadnienia antropologii uniwersalnej czy antropologii Biblii Hebrajskiej. Publikacja stanowi cenny wkład w rozwój myśli humanistycznej w Polsce, wzbogacając współczesne rozumienie duchowości człowieka.