Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Psychiatria i Sztuka Międzynarodowa Konferencja

WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE, STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA, SEKCJA NAUKOWA ARTETERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

zapraszają na międzynarodową konferencję szkoleniowo-naukową

SŁOWO W OBRAZIE

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Audytorium prof. Danka, ul. Podchorążych 2

Termin konferencji: 3 – 4 października 2014 r. (piątek, sobota)

Wystąpienie Antoniego Przechrzty: 3.10 piątek 17.00–17.20

mgr Antoni Przechrzta „Słowo jako narzędzie komunikacji pomiędzy światami w wyrażaniu tak w życiu jak i poprzez sztukę.”

A word as a tool of communications between the worlds in a processes of life as well as through artistic expression.

Twórca, odkrywający sens życia w otwarciu się na oba światy – ten widzialny i dotykalny oraz ten niewidzialny, ale odczuwalny przy pomocy świadomości nielokalnej dociera do pewnego sensu całości.

Komunikacja pomiędzy światami często różni się od ogólnie przyjętych zasad wg których oczekuje się od człowieka,  że będzie on funkcjonował. Ta sfera  nie jest poddana klasycznym wpływom marketingowym – kup mnie a uczynię cię szczęśliwym –   ale też nie jest  wolna od wpływów. Co więc wpływa, czyniąc nas „zdrowymi zintegrowanym  psychicznie”  a co ( jakie słowa) kierują do upadku i izolacji?

Już ponad pół wieku temu Robert Monroe wyraził przekonanie, że gdyby medycyna rozumiała jak funkcjonuje umysł  i sfera duchowa człowieka , jak ona oddziałuje na ciało, sferę emocjonalną to mogłaby ona bardziej skutecznie leczyć nie tylko choroby zwane psychicznymi, ale także inne schorzenia, z którymi nie może sobie ona skutecznie poradzić.  

Wypowiedź Monroe znalazła swoje potwierdzenie w bogatych opracowaniach naukowych m. innymi Pin van Lommela, Petera Fenwicka  czy też Bruca Graysona potwierdzających, że świadomość jest nielokalna (non local mind) i że to nie mózg  jest głównym zarządzającym procesami  życiowymi człowieka, ale jest coś ponad nim.

Intuicyjnie wczuwając się w tę przestrzeń artysta, „brut-artysta”, człowiek – w swojej desperacji używa słów głębi. Czy go usłyszymy i zrozumiemy to, co nam chce przekazać czy zdegradujemy go do przypadku chorobowego?

W wystąpieniu nawiązuję do prac różnych artystów w szerszym działaniu artystycznym, omówię również  swoje działania zawierające słowa jak istotny komponent  instalacji i performansów  z galerii londyńskich: Tate Gallery , Hayward Gallery, Royal Academy of Arts i innych instytucji artystycznych na świecie. Przedstawiam też własne badania zastosowania słowa jako nośnika ekspresji i narzędzia terapii. Celem wystąpienia  jest poszukanie wspólnych elementów podejmując próbę zbliżenia się do pytania „Quo Vadis Domine”.

Antoni Przechrzta 2014