Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Zwiększenie roli medycyny komplementarnej

Postulują zwiększenie roli medycyny komplementarnej w systemie opieki zdrowotnej  – podsumowanie 7 lat istnienia Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli ma już ponad 7 lat i jego członkowie – terapeuci zajmujący się Duchowym Uzdrawianiem pomogli już tysiącom osób, również w chorobach, w których wydawało się, że nie ma już ratunku. Dowody naukowe potwierdzają skuteczność tej formy terapii w pokonywaniu wielu schorzeń i poprawie samopoczucia. Ich misją będzie wprowadzenie medycyny komplementarnej jako współistniejącej z klasycznymi formami terapii. PSDU zostało zarejestrowane w 2007 roku i skupia obecnie ponad 80 uzdrowicieli w całej Polsce. Jest organizacją zrzeszającą terapeutów, którzy działają na rzecz niesienia pomocy poprzez duchowe uzdrawianie. Celem Stowarzyszenia  jest propagowanie tej formy terapii w społeczeństwie w oparciu o obowiązujący Kodeks Postępowania. Największym majątkiem PSDU i podstawową wartością jest: rozwój duchowy jego członków oraz ich umiejętności, wiedza i działanie na rzecz wspierania osób potrzebujących regeneracji zdrowia na wszystkich poziomach. Jednym z priorytetowych celów PSDU jest współpraca pomiędzy jej członkami terapeutami a publiczną służbą zdrowia tak, aby duża ilość osób mogłaby skorzystać z tej formy terapii, często w sytuacji, kiedy medycyna konwencjonalna nie jest pomocna bądź terapie są zbyt kosztowne i przy okazji wyniszczające dla organizmu. Celem tej formy terapii nie jest konkurencja ani alternatywa dla medycyny alopatycznej, ale współdziałanie, gdzie pacjent i jego zdrowie i dobro jest najważniejsze. W bardzo wielu krajach  jak USA czy Wielkiej Brytanii a także Holandii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Chinach, Japonii, Korei Południowej czy nawet Peru, Brazylii i wielu innych wszystkie szanujące się uniwersytety medyczne mają prowadzony program medycyny niekonwencjonalnej, w tym terapie oparte o przekaz energii życiowej, a terapeuci są zatrudniani przez publiczna służbę zdrowia. Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów, których instytucje medyczne nie mają programów nauczania ani terapii z dziedziny medycyny komplementarnej, nie prowadzą tez oficjalnie żadnych programów badań naukowych, a lekarze i profesorowie medycyny są zupełnie niewytłumaczalnie przeciwni pomimo dowodów naukowych. Równocześnie w Polsce istnieje wielu bardzo dobrych terapeutów, z których wsparcia korzystają skutecznie tysiące osób, mamy też wielu naukowców, którzy przyczynili się do znalezienia terapii skutecznych w wielu tzw. nieuleczalnych chorobach. Założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli Antoni Przechrzta jest ponad 20 letnim członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia NFSH The Healing Trust. Przez wiele lat prowadził zajęcia dla studentów medycyny w Akademii Medycznej w Royal London Hospital. W Polsce w ramach Instytutu Realizacji Siebie (IRS) prowadzi zajęcia, gdzie zainteresowani zdobywają kwalifikacje, aby w sposób profesjonalny, zgodnie z kodeksem postępowania PSDU nieść pomoc potrzebującym. Korzystają z nich również lekarze, personel medyczny oraz praktycy rehabilitacji i medycyny niekonwencjonalnej. Wiele osób z różnych dziedzin zawodowych przychodzi na zajęcia, aby polepszyć sobie jakość życia lub znaleźć pomoc psychologiczną. „Na bieżąco prowadzimy rozmowy ze specjalistami medycyny konwencjonalnej, profesorami uniwersytetów, posłami, dyrektorami szpitali i personelem medycznym,  organizacjami charytatywnymi promocji zdrowia w Polsce i za granicą, których zadaniem jest informowanie ich o duchowym uzdrawianiu i szukanie form współpracy.Wielu naszych terapeutów podejmuje się uzdrawiania bardzo poważnych przypadków  medycznych, również na odległość. Obserwujemy też osoby, które zdecydowały się korzystać z uzdrawiania w  poważnych schorzeniach np. nowotwory. Nasze obserwacje potwierdzają, że uzdrawianie może mieć korzystny wpływ na ich samopoczucie i stan zdrowia. Zebraliśmy  dokumentację medyczną potwierdzającą wielokrotnie, że  sesje uzdrawiania wpływają leczniczo, zatrzymują rozwój choroby i prowadzą do wyzdrowienia w przypadkach, gdzie medycyna konwencjonalna nie miała już nic do zaoferowania” – uważa Antoni Przechrztaprezes PSDU i dyrektor Instytutu Realizacji Siebie, w ramach którego prowadzone są zajęcia przygotowawcze do pełnienia funkcji duchowego uzdrowiciela. Członkowie Stowarzyszenia nawiązują kontakty z przedstawicielami profesji medycznej w celu upowszechniania uzdrawiania oraz docelowo zatrudniania uzdrowicieli w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.Prowadzimy procedurę przygotowania do pełnego członkostwa PSDU oraz wspomagamy w osiągnięciu pełnego członkostwa NFSH The Healing Trust Wielkiej Brytanii, a także organizujemy i przeprowadzamy egzaminy. Mamy polskich egzaminatorów, jednak aby podejść do egzaminów, stażyści muszą przygotować pełną dokumentację, potwierdzającą dwuletni okres przygotowawczy. W okresie sprawozdawczym wiele osób zainteresowało się Naszym Stowarzyszeniem, wstępując do niego. Wielu z nas jest równocześnie członkami Brytyjskiego Stowarzyszenia Uzdrowicieli NFSH The Healing Trust. Możliwość współpracy ze służbą zdrowia oraz wzrost ilości uzdrowionych i usatysfakcjonowanych pacjentów oraz propagowanie duchowego uzdrawiania w Polsce – to główne cele PSDU”– dodaje prezes A. Przechrzta. Co to jest Duchowe Uzdrawianie i jak działa? Duchowe Uzdrawianie jest całkowicie naturalnym procesem, który przyczynia się do polepszenia zdrowia poprzez przekazywanie życiowej energii do pacjenta. Ten proces re-energetyzuje tak, że naturalne zasoby pacjenta zostają pobudzone, aby umożliwić proces samouzdrawiania. Może pomagać w szerokiej gamie dolegliwości fizycznych i psychicznych, duchowych i emocjonalnych nawet w zdumiewającym stopniu. Przykłady historii choroby, gdzie uzdrawianie przyczyniło się do wyzdrowienia, obejmują również przypadki chorób zwanych jako  nieuleczalne. Ma wartość usuwając ból i przywracając normalne funkcjonowanie organizmu, a także wpływa na inicjowanie poprawy podejścia pacjenta do życia. Uzdrawianie często doprowadza do zrównoważenia życia, gdy chodzi o uczucia i związki z innymi. Może zainicjować zmiany, pomóc przejąć nad nim kontrolę.  Samo w sobie oddzielnie może być terapią, nie ma szkodliwych skutków ubocznych i dobrze współdziała też z innymi metodami leczenia.  Lista praktykujących dyplomowanych terapeutów jest na stronie www.psdu.pl Na konferencji „Duchowe Uzdrawianie i inne metody medycyny komplementarnej a medycyna głównego nurtu”   w temacie współistnienia medycyny klasycznej i komplementarnej oraz roli uzdrowicieli duchowych w systemie opieki zdrowotnej wypowiedział się prof. dr hab. Bohdan Wasilewski – dyrektor Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie. Istnieją dziedziny, w których dobrą efektywność wykazano dla medycyny CAM, np. w dolegliwościach związanych z kręgosłupem, ale są też dziedziny, w których warto działać w parze z lekarzem. Ważne jest budowanie związku z głównym nurtem medycyny, ale w zakresie działania komplementarnego, a nie działania antagonistycznego, nie walki o pacjenta i nie tego, co się nazywa złym obyczajem medycznym przez podważanie zaufania przy użyciu strachu lub dawanie nadziei, która jest bezpodstawna. Ponadto trzeba inicjować obiektywne badania, prowadzić dokumentację, ponieważ w medycynie najsilniejszym argumentem jest długotrwały przebieg. To jest naprawdę możliwe, mimo że czasami jest trudno, ponieważ państwo czy przemysł mają inne priorytety. Ale są też fundacje i możliwości. Potrzeba także pewnej aktywnej polityki dotyczącej kontaktu, w tym również ze środowiskami katolickimi. Trzeba szukać sojuszu dla wprowadzenia polityki unijnej, polityki, która jest za integracją medycyny. Należy próbować działać razem, szczególnie w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu i próbować przejmować pacjenta, który już jest zdiagnozowany i skierowany na terapię. Warto także, aby osoby praktykujące uzdrawianie zadbały także o pewne minimum wiedzy medycznej po to, aby wiedzieć kto, do kogo i w jakim terminie musi być kierowany. Państwo toczy spór z medykami, a medycyna komplementarna i uzdrowiciele są ofiarami tego sporu. Spróbujcie jednak utrzymywać swój własny status i swoje działanie” – uważa prof. Wasilewski. Co można zrobić na polskim gruncie? Terapeuci chcą tworzyć profesjonalne stowarzyszenia, które mają swój kodeks postępowania, kompatybilny z egzystującym prawem, aby brali udział w tworzeniu prawa. Stowarzyszenia będą występowały do instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce np. Ministerstwa Zdrowia oraz komisji  do spraw medycyny niekonwencjonalnej przy MZ, aby kontynuować proces integracji tych dwóch dziedzin. Wymagać to będzie z pewnością omawiania i dostosowywania poszczególnych zagadnień tak, aby dobro pacjenta było reprezentowane jako najważniejsze. Prezes A. Przechrzta apel wystosował  nie tylko do członków stowarzyszenia PSDU, ale tez do innych organizacji skupiających terapeutów medycyny komplementarnej i niekonwencjonalnej w naszym kraju.  „Wyobrażam sobie, że w czasie takich negocjacji podczas których samoregulujące się dziedziny medycyny niekonwencjonalnej na bieżąco będą dostosowywać zagadnienia terapii oraz zagadnienia prawne do tego, co uda się wzajemnie wynegocjować jako bezpieczne i pomocne dla pacjenta oraz z pewnością ekonomicznie wytłumaczalne, pacjent jednak musi być stawiany na pierwszym miejscu. Porozumienie pomiędzy służbą zdrowia i organizacjami terapeutycznymi medycyny komplementarnej jest nie tylko możliwe ale i pożądane. To terapeuci medycyny niekonwencjonalnej powinni podejmować kroki do zintegrowania się ze służbą zdrowia tak, aby z jak największym stopniu oferować to, co jest najcenniejsze w medycynie niekonwencjonalnej dla pacjenta, równocześnie zapewniając sobie uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę” – dodaje prezes PSDU. PSDU zgłaszało swoje zastrzeżenia do Strategii Leczenia Nowotworów na lata 2014-2023 – sprzeciwiało się m.in. przyjętym procedurom leczenia nowotworów, co do których brak jest niezależnych badań przemawiających za skutecznością, a powodują one ogromne zniszczenia organizmu i są bardzo kosztowne (chemioterapia, radioterapia i chirurgia onkologiczna) . Uzdrowiciele oferują swoje metody jako jeden z elementów potwierdzony badaniami naukowymi j – istotny w powrocie pacjenta do zdrowia. Mogą być także alternatywną terapią dla tych osób, które potrzebują pomocy psychologicznej, a nie znajdują skutecznej pomocy w gabinetach psychoterapeutów pracujących tzw. klasycznymi metodami. Brakuje empatii i głębokiego zrozumienia istoty problemów psychiki ludzkiej, na co często skarżą się pacjenci i ich rodziny. W roku 2008 w celu rozpropagowania działalności Stowarzyszenia zostało utworzone Centrum Uzdrawiania przy ul. Nowolipie 25 b w Warszawie, gdzie w każdą środę są przyjmowani pacjenci. Uzdrawianie w Centrum jest bezpłatne. Zapraszamy przedstawicieli mediów do wywiadów z Antonim Przechrztą oraz bezpłatnego udziału w zajęciach prowadzonych przez Instytut Realizacji Siebie w dogodnym terminie – wykaz zajęć na stronie www.uzdrawianie.com/terminy, a także do uczestnictwa w sesjach w Centrum Uzdrawiania w Warszawie, ul.  Nowolipie 25 b w każdą środę.

Kontakt dla mediów: Centrum Prasowe Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli (PSDU) oraz Instytutu Realizacji Siebie (IRS)   Katarzyna E. Kizer PR manager/Rzecznik prasowy tel. 787 925 927 e-mail: olistar@interia.pl www.psdu.pl www.uzdrawianie.com