Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Healer z Londynu w Łodzi

Healer z Londynu w Łodzi

– Czy możesz wyjaśnić na czym polega duchowe uzdrawianie?
Czy ma ono coś wspólnego z bioterapią?
… jednak zwracamy uwagę na całokształt życia człowieka, jego sposób oddychania, stosunek do otoczenia, związki międzyludzkie, podejście do życia. Szczególnie ważna jest w tym wszystkim jego część duchowa, podświadomość…
Healer z Londynu w Łodzi

fragmenty artykułu

 

Czy możesz wyjaśnić na czym polega duchowe uzdrawianie? Czy ma ono coś wspólnego z bioterapią?

Bioterapia jest ważnym, ale nie jedynym elementem uzdrawiania duchowego. Bioterapia zwykle określana jest jako przekaz energii życiowej pomagającej człowiekowi wyzwolić się od różnego rodzaju chorób. Szczególny nacisk kładzie na wyleczenie chorego organu. Polscy bioterapeuci koncentrują się często tylko na oczyszczaniu kanałów energetycznych oraz na przepływie bio-energii.

W duchowym uzdrawianiu nie korzystamy z własnej energii życiowej uzdrowiciela, ale dostrajamy się, aby się stać czystym kanałem przepływu Boskiej Energii. Zarazem jednak zwracamy uwagę na całokształt życia człowieka, jego sposób oddychania, stosunek do otoczenia, związki międzyludzkie, podejście do życia. Szczególnie ważna jest w tym wszystkim jego sfera duchowa.

Najbardziej widocznym efektem duchowego uzdrawiania  jest uczucie komfortu wewnętrznego, bezpieczeństwa, a zarazem rozluźnienia i lekkości. Po sesji uzdrawiania poprawia się samopoczucie oraz stopniowo zanikają dolegliwości ciała. Wizyta u mnie trwa od kwadransa do godziny, niektóre schorzenia wymagają kilku, nawet kilkunastu spotkań. Ludzie zazwyczaj niszczą swoje zdrowie latami, a przychodząc do uzdrowiciela wierzą, iż uzdrowi ich jakimś jednym magicznym gestem. Takiego gestu nie znam i pewnie nie zna nikt na świecie, chociaż zdarzały mi się cudowne uzdrowienia, które przypisuje Boskiej Ingerencji. Czasem może nastąpić tak silne pobudzenie organizmu do samoleczenia, iż chory wyraźnie odczuje szczególnie pierwszą dawkę energii.

Przy jakich dolegliwościach pomoc duchowego uzdrowiciela okazuje się szczególnie skuteczna?

Wielu ludziom pomogłem wyzwolić się z totalnej depresji i poczucia braku sensu życia. Udało mi się także uratować wiele związków małżeńskich od nienawiści i rozwodów. Mogę długo wyliczać: np. problemy odżywiania, łącznie z anoreksją, choroby układu nerwowego, serca, chronicznego zmęczenia czy przewlekłego zapalenia układu nerwowego.

Co jest człowiekowi najpotrzebniejsze, by zdrowo żyć?

Wszyscy potrzebujemy komfortu na wielu poziomach. Nie wystarczy posiadać dobra materialne, albo być wysoce uduchowionym. Mamy potrzebę zdrowia i sprawności psycho-fizycznej, kochania i akceptowania siebie, rozumienia siebie i sytuacji, w której jesteśmy. Potrzebna jest też więź uczuciowa z rodziną i przyjaciółmi. Sprzyja odzyskaniu dobrostanu i trwałego uzdrowienia otoczenie złożone z ludzi, na których możemy polegać i którzy nam ufają. Potrzebujemy wreszcie żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami i w kontakcie z Bogiem.

Dla absolwentów moich kursów rozwój duchowy staje się ważniejszy od stosowanych technik terapii. W wielu miastach po moim kursie zawiązały się grupy osób, które spotykają się nie tylko, aby dalej rozwijać swoje zdolności czy dar uzdrawiania. Utrzymują oni kontakt także celem wymiany doświadczeń, wspierania się w rozwoju i pomagania sobie w normalnych ludzkich sprawach, używając też swoich bogatych poza-uzdrowicielskich talentów. Tak właśnie widziałbym proces uzdrawiania siebie i reszty mieszkańców planety Ziemi. Zamiast szukać tego co złe, aby to wykorzeniać lepiej jest pomnażać to co nas fascynuje.

Waldemar Uchman  29-09- 2000.