Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Co to jest Duchowe Uzdrawianie

Duchowe Uzdrawianie (Spiritual Healing) jest naturalną terapią  przyczyniającą się do polepszenia zdrowia bez względu na to, gdzie i jak zamanifestowała choroba bądź zranienie. Ten proces pobudza naturalne zasoby pacjenta (samo-uzdrawianie), aby umożliwić mu powrót do pełni zdrowia.  Duchowe Uzdrawianie jest procesem wykorzystującym Boską Obecność, zmierza do realizacji celów duszy, czemu towarzyszy powrót do zdrowia oraz harmonii i dobrego samopoczucia. Osoba przekazująca uzdrawianie (uzdrowiciel, terapeuta uzdrawiania) zestraja się ze Źródłem i staje się intuicyjnym przekaźnikiem subtelnej energii.

Naukowa definicja

Leczenie duchowe (uzdrawianie psycho – fizyczne)  określa się jako „systematyczną, celową interwencję jednej lub kilku osób, której celem jest pomoc innym istotom żywym (ludziom, zwierzętom, roślinom oraz innym organizmom) poprzez skupioną intencję, dotyk lub trzymanie rąk w pobliżu innej istoty, bez zastosowania fizycznych chemicznych i konwencjonalnych środków interwencji” Dr Daniel J. Bennor.

Co się dzieje podczas sesji uzdrawiania?

Sesja odbywa się w swobodnej, rozluźnionej atmosferze. Zazwyczaj trwa nie dłużej niż godzinę. Pacjent siedzi na krześle, albo leży na kozetce. Uzdrowiciel zwykle pracuje dłońmi w bliskiej odległości od ciała pacjenta, czasem lekko dotykając, oczywiście za zgodą pacjenta. Pacjent może odczuć ciepło lub zimno, łaskotanie bądź ucisk. Często czuje się senny bądź zasypia. Uzdrawianie może być stosowane również na odległość oraz dla wielu osób równocześnie.

W czym pomaga uzdrawianie?

Pomaga w szerokiej gamie dolegliwości fizycznych, psychicznych, duchowych i emocjonalnych czasem w zdumiewającym stopniu. Nie tylko może usuwać ból przywracając normalne funkcjonowanie organizmu, ale także wpływa na inicjowanie poprawy podejścia pacjenta do życia i na jego jakość.  Dociera przede wszystkim do przyczyn, aby je wyeliminować. Badania naukowe i praktyka terapeutyczna potwierdzają jego korzystny wpływ również w przypadku chorób przewlekłych, nowotworów, chronicznym zmęczeniu, migrenach, bezsenności, astmie, reumatyzmie, chorobach serca, żołądkowych i wielu innych  w tym tzw. nieuleczalnych.

 W jaki sposób duchowe uzdrawianie może pomóc?

Często doprowadza do zrównoważenia w życiu, również w przestrzeni uczuć i związków z innymi. Może zainicjować zmian, pomóc przejąć nad nim kontrolę i dać poczucie dobrego kontaktu z rzeczywistością. Jest szczególnie pomocne w sytuacjach kryzysowych, pomaga odzyskać wiarę w sens istnienia.

Uzdrawianie samo w sobie jest wspaniałą terapią holistyczną obejmującą całego człowieka, nie ma niepożądanych działań  ubocznych ale i dobrze współdziała z innymi metodami leczenia.

Jak często korzystać z uzdrawiania, aby powrócić do zdrowia?

Po pierwszej sesji pacjenci czują się lepiej jednak po 6 sesjach widać znaczącą poprawę zdrowia (obserwowana np. przy guzach tarczycy). W sytuacjach łagodnych wskazane jest korzystanie raz na tydzień, a w bardziej poważnych nawet codziennie. Przy uzdrawianiu na odległość pomocna jest rozmowa przez telefon albo lub internet.

Czy każdy może zostać uzdrowicielem?

Tak, jeżeli zechce każdy może podjąć szkolenie, zdać egzaminy i być profesjonalnym terapeutą, może łączyć uzdrawianie z innymi terapiami  jak również może stosować uzdrawianie dla siebie i osób najbliższych. Wymarzoną sytuacją była by taka, gdyby w każdej rodzinie był uzdrowiciel, który stosowałby profilaktykę i mógł zapobiec pojawieniu się choroby oraz leczył te już istniejące. Wskazana jest rozmowa z nauczycielem przed zapisem na kurs.

Trzeba podkreślić, że pomimo iż często uzdrawianie jest czynnikiem decydującym w powrocie do zdrowia to nie może ono zastąpić diagnozy ani leczenia medycyną głównego nurtu nie tylko ze względu na uwarunkowania prawne. Dążymy do współpracy pomiędzy lekarzami i praktykami medycyny komplementarnej przedstawiając Ministerstwu Zdrowia projekt odpowiedniej zmiany w ustawie. Potrzebujemy wsparcia społecznego w tej kwestii dla dobra pacjenta. Ja osobiście współpracuję z wieloma lekarzami, którzy stosują medycynę holistyczną i zintegorwaną.

Tak jak medycyna konwencjonalna ukierunkowana została przede wszystkim na leczenie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu ciała człowieka na skutek różnego rodzaju czynników zewnętrznych, podczas gdy sferę psychiczną pozostającą w nierozerwalnym związku z funkcjonowaniem organizmu jako całości uznano za drugorzędną w procesie przywracania zdrowia tak Duchowe Uzdrawianie jest metodą przywracania zdrowia ukierunkowaną na traktowanie człowieka jako  psychosomatycznej całości i bazuje na nierozerwalnej więzi jego sfery duchowej  z fizyczną z uwzględnieniem psychiki.

 

Uzdrawianie jest nie tylko przekazem siły życiowej, korzystnie wpływającej na system energetyczny człowieka, jego aurę czy nawet komórki. To również nawiązanie kontaktu pacjenta z jego duchową sferą.

Medycyna alopatyczna, opierająca swe działanie wyłącznie na objawach chorobowych, jest medycyną inwazyjną. Stosowana w procesach uzdrawiania farmakologia czy chirurgia prócz ulgi w cierpieniu przynosi niejednokrotnie liczne skutki uboczne, będące źródłem kolejnych dysfunkcji.

Koniecznym do zdrowienia jest uwzględnienie sytuacji życiowej i psychiki człowieka, wzięcie ich pod uwagę zwiększa szanse skutecznego wyleczenia pacjenta bez generowania dodatkowych zagrożeń.

Dysponujemy ogromną liczbą wyników badań naukowych, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo duchowego leczenia, które prowadzi do uzdrowienia bez wywoływania skutków ubocznych, tak bardzo charakterystycznych dla medycyny konwencjonalnej.

Leczenie zgodne z prawami natury wykorzystuje naturalną zdolność ciała człowieka do regeneracji i samo-zdrowienia, a rolą terapeuty jest uruchomienie i wzmocnienie tego procesu. Z punktu widzenia fizyki duchowe leczenie to oddziaływanie psychofizyczne z wykorzystaniem rezonansu energetyczno-informacyjnego biopola osoby leczącej i leczonej. (dr Daniel J. Benor w podręczniku Podstawy Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej – podręcznik dla lekarzy) .

Duchowe Uzdrawianie jest terapią w pełni naturalną niezależnie od sposobu jej realizacji, a traktując organizm jako psychofizyczną jedność może wspierać konwencjonalne metody leczenia. Wykorzystuje ona rezonans falowy ze zdrowym żywym układem zewnętrznym, który dostarcza informację korygującą, a ta pozwala usunąć przyczynę dysfunkcji. Proces ten zwykle wspiera mentalna intencja przywracania zdrowia, czyli taki rodzaj oddziaływania, który nie wymaga znajomości budowy ciała i fizjologii istoty leczonej, gdyż świadomość ze swej natury jest zawsze ukierunkowana na wyznaczony cel i sama znajduje środki jego realizacji wykorzystując mechanizmy fizyki. (Dr Rutkowska Adamska)

W jakich miejscach duchowe uzdrawianie może być zastosowane

Metodę duchowego uzdrawiania można stosować nie tylko w ośrodkach zdrowia, gabinetach, centrach rehabilitacji czy szpitalach, ale również w hospicjach, domach spokojnej starości, w mieszkaniach pacjentów czy ośrodkach zamkniętych. Nie bez znaczenia jest to, że terapia ta może być stosowane nawet na odległość. Uzdrawianie na odległość jest terapią, która doskonale nadaje się do oceny w ramach kontrolowanych, podwójnie ślepych badań, ponieważ można je przeprowadzić przy wykluczeniu wszelkiego fizycznego kontaktu pomiędzy uzdrowicielami i uzdrawianymi. Terapię tę można stosować również grupowo, z udziałem wielu osób jednocześnie.

W Polsce istnieje potrzeba, aby wzorem innych krajów dla dobra pacjenta ta forma terapii była dostępna nie tylko w gabinetach prywatnych, ale też w szpitalach i przychodniach finansowanych przez NFZ. Zatrudnienie uzdrowicieli w publicznej służbie zdrowia daje niekwestionowane wsparcie zdrowotne i emocjonalne dla pacjenta, szczególnie w obszarach, w których lekarz nie jest w stanie dotrzeć ze względu na zatomizowaną strukturę medycyny czy brak czasu bądź umiejętności dotarcia do psychiki człowieka. Jest ono opłacalne ekonomicznie w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta, a także z perspektywy zdrowia społeczeństwa jako całości.

Antoni Przechrzta

Antoni Przechrzta jest członkiem uzdrowicielem i akredytowanym nauczycielem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli (psdu.pl) – pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia, prowadzi Instytut Realizacji Siebie .

Link do aktualnych terminów kursów duchowego uzdrawiania i programu: https://uzdrawianie.com/kursy-i-szkolenia/kursy-duchowego-uzdrawiania/

Kontakt z Antonim Przechrztą

Sesje Indywidualne i Kursy Duchowego Uzdrawiania też online i zdalnie przez telefon.

Tel. +48 607 387 737

www.uzdrawianie.com

FB: Instytut Realizacji Siebie

Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli  www.psdu.pl

Linki do badań naukowych i artykułów:

Poznaj zdanie naukowców na temat duchowego leczenia – przeczytaj artykuł “Leczenie Duchowe”, autor: Daniel J. Bennor z podręcznika „Podstawy Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej” pod redakcją: Wayne B. Jonas i Jeffrey S. Levin.

Propozycja włączenia Duchowego Uzdrawiania do Publicznej Służby Zdrowia. Referat Antoniego Przechrzty – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli oraz Dr Danuty Adamskiej Rutkowskiej przekazany Minister Zdrowia

Spiritual Healing is a profound holistic system to help regain and maintain a healthy body, mind and spirit. It is powerful and it is gentle – and it is available here.
Through its professionally presented, practical Training Courses and application the Polish Association of Spiritual Heaers  helps to demystify the ancient, powerful, yet gentle art of Spiritual Healing which helps to restore health and wellbeing to the body, mind and spirit.

A healer acts as a conduit or channel through which healing energies flow to the client. This relaxes and re-energises the client enabling them to use their own innate self-healing intelligence to restore balance, health and wellbeing in the best possible way.
There is no limit to what healing may do. It can help with illnesses ranging from the apparently minor through to what may clinically be termed life threatening. Improvements to health can occur naturally at whatever level it is needed. It can help heal the physical, psychological, spiritual and emotional conditions simply and non-invasively, sometimes to a remarkable degree.

In addition to relieving pain and restoring function, healing is also notable for initiating improvements in patients’ attitudes, clarity of thought and in their quality of life.

Healing can stand alone as a therapy and has no harmful side effects yet it is complementary to other therapies as well as with the treatment your doctor prescribes. Healing is a process which, primarily, helps you to help yourself. It is beneficial to children – and to animals. Spiritual Healing is a profound science available to everyone.