Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Dr Danuta Adamska-Rutkowska

UMYSŁ WCALE NIE JEST ZLOKALIZOWANY W MÓZGU mówi Dr Danuta Adamska – Rutkowska – autorka Książki „Kwantowa Rzeczywistość”, która gościła ze swoim wykładem w Instytucie Realizacji Siebie podczas szkolenia z zakresu rozwoju intuicji i widzenia zdalnego. To niezwykły zaszczyt gościć w Naszym Instytucie światowej sławy badaczkę zjawisk anomalnych – mówi dyrektor Instytut Antoni Przechrzta.
A oto fragment wykładu:
„Mózg jest narzędziem który nasza świadomość wykorzystuje. Z reguły w nauce funkcjonuje definicja, że świadomość jest umiejętnością pozyskiwania informacji, zapamiętywania, przetwarzania i wykorzystania w celowym działaniu. W związku z tym nauka stworzyła ze świadomości twór nieco abstrakcyjny.

Tymczasem prawda jest taka, że w ten sposób nauka rozdzieliła coś, co w zasadzie rozdzielone być nie powinno. Rozdzieliła materię i ducha. Duch nam się wydaje czymś niematerialnym, tymczasem on jest i materialny i fizyczny. Duch to funkcja stanu materii, która umożliwia jej przejawianie się w celowym działaniu czyli krótko mówiąc jest to zasób informacyjny zakodowany w materii i zasób informatyczny, których wynika ze struktury materii. Materia nam się przejawia w wielu formach i w wielu postaciach, ale zawsze jest to materia – jest to główne tworzywo i tworzywo naszej rzeczywistości. Nawet jeśli w tej chwili już wiemy, że nie całość rzeczywistości jest dostępna naszym zmysłom takim jak wzrok słuch, smak i węch, to ta rzeczywistość, która naszym zmysłom jest niedostępna jednocześnie funkcjonuje równocześnie z tą przez nas obserwowaną i pozostaje z nią w stanie nieustających interakcji. Tutaj właśnie zaczyna się problem tej wielopoziomowej, wielowymiarowej świadomości, z której tylko część jest dostępna W sposób bezpośredni a część jest ukryta”.

Dalszy ciąg wykładu możesz otrzymać pisząc na adres Instytutu biuro@uzdrawianie.com www.uzdrawianie.com

Dr Danuta Adamska-Rutkowska

Jest emerytowanym pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jest specjalistką w zakresie matematycznego modelowania procesów, tzn. tworzenia modeli procesów do wykorzystania w symulacjach komputerowych służących opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych. Stosowanie w pracy zawodowej m. in. sieci neuronowych, których algorytmy wzorowane są na organizacji i funkcjach struktur mózgowych, spowodowało zainteresowanie naturą świadomości. Znajomość zasad działania sieci neuronowych zwróciła jej uwagę na rolę programisty przy tworzeniu tego rodzaju narzędzia w procesach przetwarzania informacji. Program taki nie jest w stanie podjąć samodzielnie żadnej decyzji, ponieważ działa wyłącznie w obrębie procedur tworzonych przez programistę. Sieć aktywuje się w procesie nauki przy wprowadzaniu do niej danych doświadczalnych, ale prawidłowość uzyskiwanych wyników ograniczona jest zawsze zasobem danych uczących i konstrukcją samego programu. Rodzi to podejrzenie, że świadomość nie może być wynikiem działania mózgu. Podobny wniosek wynika z neuropatyczności mózgu, która również wskazuje na to, że to świadomość programuje jego struktury.

Zainteresowanie tematyką świadomości wymagało przeprowadzenia studiów rozpoznawczych w tych dziedzinach wiedzy, które wykraczały poza zakres jej specjalizacji zawodowej. Przeprowadzenie następnie pierwszych prób oddziaływania pól mentalnych na materię biologiczną uwieńczone zostały powodzeniem, co przekonało ją o fizykalnej naturze świadomości, a zapoznanie się z koncepcjami prezentowanymi w ramach biofizyki, nowej fizyki, nowej biologii i medycyny, a także psychologii i psychiatrii wykazało, że pozyskaną wiedzę należy połączyć z kosmologią kwantową w celu uzyskania całościowego obrazu rzeczywistości, w którym świadomość odgrywa rolę wiodącą.

Pierwszą prezentacją takiej całościowej wiedzy była publikacja pt. „Kwantowa świadomość”, w której opisy zjawisk anomalnych zostały uzupełnione o wyniki najnowszych dokonań nauki celem wykazania, że są to najzupełniej realne zjawiska fizyczne. W styczniu ukazała się jej kolejna książka pt. „Związek ducha i materii”, która jest pierwszą częścią czterotomowego cyklu ujawniającego nierozłączny związek materii z dwiema podstawowymi funkcjami jej stanu (duchem), które nadają jej postać i umożliwiają przejawianie się w celowym działaniu. Tom ten zawiera pierwsze próby zrozumienia przez ludzi otaczającego świata i sensu istnienia. Prezentuje też poszlaki i dowody, które podważają podstawowe założenia mechanistycznego materializmu wciąż stanowiącego fundamentalny paradygmat nauki, proponując tym samym odmienny rzut oka na rzeczywistość. Kolej-ny tom („Wielowymiarowa świadomość” jest już u wydawcy) podsumowuje badanie wyprzedzają-ce rzeczywistości niejawnej („ukrytego porządku” postulowanego przez brytyjskiego fizyka Davida Bohma). Trzecia część poświęcona jest psychotronice, która udowadnia niedoceniana rolę świadomości w naszym życiu, natomiast część czwarta prezentuje badania wyprzedzające w konwencjonalnej nauce, spaja przedstawiony materiał, wykazując jego kompatybilność i komplementarność. Wszechświat, podobnie jak i wiedza o nim stanowią spójną całość, zatem zrozumienie tego faktu może wiele zmienić w naszym życiu na lepsze.