Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Konferencja medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

Czy słyszeliście o tej konferencji?

Jak widać są odważni, którzy nie boją się wystąpić ze swoimi badaniami. Nie tylko krajowy rejestr nowotworów i święta trójca holistyczna (chemia, naświetlania i chirurgia) interesuje naukowców.

Coraz to więcej z nich obiera drogę prawdy i podejmuje się ryzyka konsekwencji ze strony firm farmaceutycznych, Naczelnej Izby Lekarskiej czy Ministerstwa Zdrowia mówiąc publicznie jak można leczyć czy zapobiegać nowotworom w sposób przyjazny pacjentowi i niedrogi. Mam nadzieję, że i Ministerstwo i „fachowcy” od Strategii Walki z Rakiem dzięki naszym naciskom będą chcieli się dowiedzieć i zaprzestaną tę raczej drogą masakrę ludzkości.

Ostatnio (wczoraj) na konferencji od jednego z profesorów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie dowiedziałem się, że oni naukowcy, czy też lekarze nie będą zajmować się wpływem żywienia na stan zdrowia, wpływem umysłu ani też nie będą zapoznawać się z badaniami naukowymi na temat nutriterapii.

Dowiedziałem się też, że nie będzie przeprowadzone badanie, kóre miałoby oceniać obecnie skuteczność np. chemioterapii w stosunku do placebo, gdyż byłoby nieetycznym pozwolić ludziom żyć bez aplikowania leków. Wielu naukowców przyznaje, że skuteczność chemioterapii jest obecnie w granicach błędu statystycznego, więc być może zerowa (w latach siedemdziesiątych XXw. przeprowadzonao w Anglii badania, z których wynikało, że przeżywalność pacjentów po chemioterapii w stosunku do osób, które nie poddali się jej była podobna, natomiast jakość życia tych, kórzy sie jej nie poddali była lepsza. Ostatnio Szwedzi opublikowali badania, z których wynika, że jak pierwsza chemia może wyglądać, że ma jakieś wartości lecznicze, pomimo szkodliwości, to każda następna żywi nowotwory).  Więc ja mam propozycję: w okresie oczekiwania na chemioterapię – który w Polsce wynosi 6 do 9 miesięcy prosze zaproponować kompleksowe terapie naturalnych włączających i żywienie i uzdrawianie za frakcję ceny terapii urzędowych: mogłoby sie okazać, że ludzie by powracali masowo do zdrowia i zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy. Istnieje z pewnością około 200 procedur naturalnych i zapobiegania i leczenia nowotworów, kóre nie sa szkodliwe, potrzeba by je tylko zastosować rozumnie.

Wiecie czemu tego nie chcą zastosować?

Miałem wrażenie, że ci naukowcy działają jak chłopcy na placu zabaw, którym dano zapałki i dużą kasę. Strzelają na oślep, z tym, że nie bawią sie zabawkami, ale ludźmi z naszych rodzin i ta zabawa kosztuje nas 6 miliardów zł rocznie, 100 tyś zmarłych i przynajmniej 180 tyś tragedii rodzinnych, w naszych rodzinach. To oni decydują jakie będzie prawo medycznew Polsce, jaki rodzaj leczenia bedzie można finansować. Czy można koło tego przejść obojętnie? Antoni Przechrzta

„Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów”

W dniach 9-10 maja 2014 r. w Kampusie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie odbyła się konferencja „Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów”.

Konferencja została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Współorganizatorami konferencji były również prestiżowe uczelnie wyższe oraz instytucje i towarzystwa naukowe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów.

Konferencję otworzył Kanclerz PWSZ w Krośnie mgr Franciszek Tereszkiewicz oraz Rektor tejże Uczelni prof. dr hab. Grzegorz Przebinda. Następnie głos zabrał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz. Przemówienie wygłosili również: Prezydent miasta Krosna mgr Piotr Przytocki, Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dr med. Józef Forgacz oraz Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mgr Barbara Jaworska-Łuczak.

Na konferencję przybyło ponad 100 uczestników, reprezentujących różne dziedziny naukowe, m.in. medycynę, farmację, dietetykę, bromatologię, toksykologię, biologię, nauki rolnicze, chemię, fizykę i kulturę fizyczną. Wydarzenie miała więc charakter multidyscyplinarny. Wygłoszono 18 wykładów i zaprezentowano 6 posterów.

Tematyka wykładów i posterów była bardzo różnorodna:

Wirusy onkogenne – prof. dr hab.Anna Goździcka – Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Naturalne związki polifenolowe jako potencjalne leki przeciwnowotworowe, prof. dr hab. Iwona Wawer, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Epidemiologia i profilaktyka wtórna nowotworów– prof. ndzw. UM, dr hab. n. med. Rafał Matkowski, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Fitoestrogeny w profilaktyce nowotworów– dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Śląski Uniwersytet Medyczny.

Probiotyki w profilaktyce i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego – prof. dr hab.Adam Kaznowski, dr hab. Sylwia Krzymińska, dr Ewa Szczuka, dr Edyta Konecka, mgr Lucyna Jabłońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bioaktywne substancje jaj w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych –prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, prof. dr hab. Andrzej Szuba.

Substancje rakotwórcze i mutagenne w żywności– prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Roman Kołacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Żywienie a nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego – prof. dr hab. medRyszard Andrzejak, dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Anna Zawadzka, Monika Całkosińska.

Antynowotworowe właściwości roślin wchodzących w skład Franciszkańskiego Balsamu Jerozolimskiego – dr o. Marcelin Pietryja, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach.

Wybrane oficjalne leki onkologiczne pochodzenia roślinnego– dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

Rola diety w leczeniu nowotworów piersi– dr inż. Katarzyna Trzeciak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

Badanie molekularnego mechanizmu indukcji enzymów II fazy przez roślinne związki – potencjalne czynniki chemoprewencyjne – dr hab. farm. Violetta Krajka-Kuźniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Potencjał przeciwnowotworowy wybranych substancji roślinnych – lek. med.Krzysztof Błecha, Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki w Żywcu.

„Avilin” Balsam receptury prof.Szostakowskiego – nowoczesny opatrunek adhezyjny – mgr Agnieszka Kuźma, mgr farm. Tomasz Siemieniuch.

Rola wody w procesie wzrostu i obumierania komórek nowotworowych – dr Marek Doskocz, Dział Badawczo-Rozwojowy Stomadent, Beata Szynaka, Halina Car, Zdzisław Oszczęda.

Aktywność fizyczna – najbardziej naturalna forma profilaktyki zdrowotnej – dr Łukasz Wojtyczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

Antyoksydanty w profilaktyce nowotworów – dr Izabela Betlej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

Dieta w profilaktyce i wspomaganiu leczenia nowotworów – dr Dorota Różańska, prof. ndzw. UM dr hab. Bożena Regulska-Ilow, Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Badanie preferencji konsumentów w zakresie spożywania tłuszczów wzbogaconych w stanole roślinne – mgr inż. Joanna Białek, prof. UEK dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz -Pietruszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Naturalne substancje prozdrowotne w profilaktyce i leczeniu żywieniowym chorych na nowotwory – dr Małgorzata Kostecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Ekstrakty roślinne jako wielofunkcyjne źródła antyoksydantów –dr Katarzyna Gaweł – Bęben, dr inż. Kamila Rybczyńska, dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, mgr Tomasz Bujak, mgr Beata Antosiewicz, mgr Aleksandra Filipowicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zbiór ziół na stanowiskach naturalnych – mgr inż. Mirosław Więcek, Małgorzata Misielak, Agnieszka Klimek.

Właściwości przeciwnowotworowe kapsaicyny w badaniach in silico– mgr Paweł Siudem, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, mgr farm. Jarosław Bukowicki, mgr farm. Michał Łaźniewski, prof. dr hab. Iwona Wawer.

Badania in silico związków aktywnych zawartych w Uncaria tomentosa – mgr Paweł Kozielewicz, prof. Mire Zloh, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, mgr farm. Joanna Sajkowska, prof. dr hab. Iwona Wawer.

Na Konferencji zostały poruszone aspekty związane z leczeniem i profilaktyką nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem metod wywodzących się z medycyny naturalnej i dietetyki. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nowotwory złośliwe w Polsce są drugą co do częstości przyczyną zgonów (po chorobach układu krążenia). Tylko w 2010 r. w Polsce liczba zgłoszonych przypadków nowotworów złośliwych przekroczyła 140 500 nowych zachorowań. Z tego powodu stwierdzono też prawie 92 500 zgonów.

W Polsce nie tylko wielkość ekspozycji na czynniki ryzyka, ale również opóźnienie – w porównaniu z innymi krajami – we wprowadzaniu programów profilaktycznych, jest powodem stale rosnącej liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych.

Lekarz onkolog, lekarz rodzinny, jak i pacjent chory na nowotwór, zawsze obok oficjalnego, standardowego leczenia spotyka się z polecaniem różnorodnych preparatów pochodzenia naturalnego, specjalnych diet, czy ćwiczeń ruchowych, które mają wspomagać terapię onkologiczną. Zarówno po poszczególnych wykładach, jak i w kuluarach dyskutowano o metodach terapii nowotworowych jak i sposobach wspomagania rekonwalescencji pacjentów po przebytej chemioterapii onkologicznej.

Z uwagi na nawał informacji o różnych niestandardowych preparatach przeciwnowotworowych, rozmaitych metodach leczenia nowotworów wciąż rodzą się liczne pytania. Jakie chemioterapeutyki onkologiczne wywodzą się z ziołolecznictwa, a zostały opracowane i wdrożone do onkologii, dzięki nowoczesnej fitofarmakologii, fitochemii i farmakognozji? Jakie potencjalne właściwości przeciwnowotworowe kryją rośliny? Jak dyskutować z pacjentem o preparatach i metodach alternatywnych? Kiedy zaczyna się i kończy akademicka wiedza oraz fakty naukowe o preparatach naturalnych, a kiedy wchodzimy w guślarstwo i znachorstwo?

Niewątpliwie udział w konferencji ułatwi lekarzom, dietetykom i farmaceutom rozmowę z pacjentami o nietypowych, jak i ogólnie znanych preparatach ziołowych, mineralnych, suplementach, żywności funkcjonalnej, które są przez różne źródła polecane w przypadku nowotworów.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego mgr Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz i Prezydent Krosna mgr inż. Piotr Przytocki.

Patronami medialnymi były: kwartalnik Porady na zdrowie; Gazeta Codzienna Nowiny oraz portal Nowiny24Krosno24.pl – Portal i telewizja; czasopismo medyczne Lek w Polsce; Wydawnictwo medyczne Borgis oraz kwartalnik Postępy Fitoterapii