Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

O duszy poprzez profil współczesnego podejścia mistycznego

17.05.2010

O duszy poprzez profil współczesnego podejścia mistycznego.

„Bo ona uruchamia taką pilność i ciche zaangażowanie, sprawia pogodę ducha i spokój.”

Doświadczenie można by rozważać w dwu wzajemnie przenikających się przestrzeni. W jednej istnieje „ja osobowe” a w drugiej „ja duchowe” – Ja duchowe realizuje się w postaci aktów. To „ja duchowe” czyli dusza zintegrowana z ciałem może przenikać i inspirować nasz umysł.

Umysł, emocje, świat materii są hierarchicznie podporządkowane z punktu widzenia subtelności wewnętrznemu ja a w konsekwencji duszy. Gdzieś tam jest też nasze wewnętrzne dziecko domagające się miłości i integracji, abyśmy mogli dojść do jednorodności celu również poprzez wsparcie podświadomości.

Mówiąc o duszy pojawia się zagadnienie własnej i Boskiej Woli. Różne są punkty widzenia na temat naszych własnych pragnień i Realizacji Boskiej Woli. Czy możliwe jest, aby nasza i Boska były tą samą wolą? Myślę, że tak byłoby najlepiej, bo to, co jest Boską Wolą jest dla mnie dobre a może i czy nie najlepsze?  Do takiego przekonania człowiek naturalnie dojrzewa.

Jak odszukać Boską Wolę, jak ją odkryć?

Czy to, co się dzieje w moim życiu jest Boską Wolą?

Co nam daje połączenie się z Boską Wolą? Jak to połączenie uzyskiwać?