Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Nie bójcie się życia, sytuacji, które was spotykają. Każda z nich ma sens.

29.07.2010 (Przekaz)

„Nie bójcie się życia, sytuacji, które was spotykają. Każda z nich ma sens. Dostrajajcie się do Boskiej Obecności i nią żyjcie. Ona Was poprowadzi w miłości, którą się napełniajcie.

Nie ważne jaka jest rzeczywistość, która Was otacza i spotyka. Ważne jest, co nosicie we własnym sercu. Kierujcie się w życiu miłością i wybaczajcie. Działajcie w dobroci obdarzając jedni drugich i szanując jedni drugich. Lekcje życiowe są Wam dawane, aby przez nie przechodzić, aby je ogarnąć. One prowadzą do mistrzostwa nad własnym życiem. Ludzkim jest narzekać, natomiast Boskim jest podchodzić do problemów z miłością i je twórczo rozwiązywać”.