Instytut Realizacji Siebie

Antoni Przechrzta – Uzdrowiciel | Nauczyciel +48 607 387 737

Kursy Duchowego Uzdrawiania a inne…

O Kursie Duchowego Uzdrawiania w kontekście innych kursów i korzyści z otrzymywania uzdrawiania:

Duchowe uzdrawianie to najbardziej subtelna i holistyczna metoda uzdrawiania, jaką znam, obejmująca całego człowieka, zaczynając od jego sfery duchowej do fizycznej. Najnowsze badania naukowe i praktyka terapeutyczna potwierdzają, że może ona być czynnikiem powodującym powrót pacjenta do zdrowia nawet w chorobach uważanych za nieuleczalne jak nowotwory czy choroby psychiczne.

Metody Duchowego Uzdrawiania można się nauczyć, służą temu kursy duchowego uzdrawiania organizowane przez Brytyjskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli The Healing Trust. W Polsce istnieje możliwość odbycia takich kursów. Prowadzę je jako wieloletni  licencjonowany przez NFSH The Healing Trust Wielkiej Brytanii nauczyciel duchowego uzdrawiania, posiadam ponad 20 lat nieprzerwanej praktyki terapeutycznej.

W Polsce istnieje możliwość przejścia całej procedury przygotowawczej do egzaminu pełnego członkostwa profesjonalnej organizacji uzdrowicielskiej The Healing Trust a także istnieje możliwość wstąpienia do polskiej organizacji uzdrowicielskiej PSDU – Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli.

Wśród członków Stowarzyszenia PSDU znajdują się osoby, które przez wiele lat wspomagały pacjentów w powrocie do zdrowia i każdy z nich posiada bogatą historię zdumiewających uzdrowień w przypadkach, gdzie medycyna ortodoksyjna była bezskuteczna odsyłaj http://psychomotorik.de/wp/.tmp/reglan/index.html ąc pacjenta albo do domu albo do hospicjum.

Ostatnio na rynku kursów w Polsce obserwuje się rozkwit różnego rodzaju kursów, każdy z nich prześciga się w coraz to bardziej wymyślnej nazwie, powołując się na „zagraniczne autorytety” czy zastrzeżone nazwy marketingowe, równocześnie prowokując zainteresowanych rozwojem, do wydawania ogromnych pieniędzy. Nie będę tutaj analizował ani podawał  nazw ani  nazwisk do których te metody zostały przypisane, jednak zauważam, że w większości z nich wybierane są elementy z funkcjonowania umysłu i duszy ludzkiej w celu osiągnięcia konkretnego (jednak wybiórczego) rezultatu, ignorując człowieka jako całość.

Duchowego uzdrawiania jako nazwy nigdy nie będziemy zastrzegać, jest ona dostępna dla wszystkich, chociaż jak powiedział Harry Edwards, założyciel Brytyjskiego Stowarzyszenia NFSH, metoda jest tak prosta, że żeby osiągnąć potrzebną prostotę do jej stosowania potrzeba lat rozwoju,  nauki i praktyki.

Program szkolenia Duchowego Uzdrawiania jako metody terapeutycznej obejmuje całość zagadnień duszy, umysłu, emocji , ciała , relacji i otoczenia człowieka. Poprzez nawiązanie kontaktu z tymi obszarami i dostrojenie się do duchowej obecności, przekazywany akt uzdrawiania niesie ze sobą nie tylko uzdrowienie z konkretnych chorób, ale także powrót do spokoju wewnętrznego i możliwość odczytywania drogi życiowej.

Ja osobiście duchowemu uzdrawianiu poświęciłem całe życie i w tej metodzie odnajduję możliwość powrotu do zdrowia setek tysięcy ludzi.

Chciałbym, aby praktycy metody duchowego uzdrawiania mogli współpracować z lekarzami głównego nurtu na ogólnopolską skalę, jednak dla wielu lekarzy i zarządzających polską służbą zdrowia nie do pomyślenia jest koncept –  jak sfera duchowa może wpłynąć na uzdrowienie ciała, co skutkuje tym, że lekarze Ci albo odradzają albo ostrzegają przed duchowym uzdrawianiem, równocześnie nigdy z nim ani z badaniami naukowymi co do jego przydatności się nie zapoznając.

Oczywiście chętnie podejmiemy współpracę w kierunku kolejnych badań naukowych oceniających skuteczność i przydatność metody. Nie ma badań na świecie, które miałyby udowodnić szkodliwość uzdrawiania, natomiast te, które są, potwierdzają jej przyjazny pacjentowi charakter oraz kompleksową przydatność w leczeniu przy niskich kosztach i braku szkodliwości. Najbardziej fascynujące jest to, że duchowe uzdrawianie może pomóc w takich schorzeniach, w których medycyna głównego nurtu wydaje dużo naszych pieniędzy, a skuteczność leczenia jest pewnie w granicach 2%.

Życzę sobie i tym chorym, którzy najbardziej potrzebują uzdrowienia, aby system opieki zdrowotnej w Polsce czym prędzej rozpoznał pozytywne działanie uzdrawiania i zechciał go polecać, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, dla których może ono być czynnikiem zasadniczym w powrocie do zdrowia.

Niniejszym zachęcam do udziału w Kursach Duchowego Uzdrawiania oraz do korzystania z sesji uzdrawiania. Na zdjęciu po wręczeniu dyplomów po egzaminie pełnego członkostwa PSDU.

Polecam naukowe opracowanie o duchowym uzdrawianiu jako metodzie terapeutycznej, jej przydatności i skuteczności autorstwa dr Daniela J. Benora z publikacji dla studentów uczelni medycznych USA – Medycyna Komplementarna i Alternatywna”

Antoni Przechrzta

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU