#OBE Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem 24-25.11.2018.  Trzeba pilnie zgłosić chęć uczestnictwa.