Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem Warszawa 4-5.02.2016. Trzeba wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa.