Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem Rzeszów 8-9.04, Warszawa 10-11.06.2016. Trzeba wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa.