#OBE Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem Warszawa 30.06 - 01.07. 2018  Trzeba wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa.