#OBE Najbliższe warsztaty podróży poza ciałem Warszawa 23-24.06.2018  Trzeba wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa.